KristenDemokraterne - FYN
Kim Slott Nielsen
Der er -194 dage til valget!
Forsiden | Hvem er vi | Familie | Økonomi | Forsvar | Retspolitik | Uddannelse | Kontakt
strand
HVOR ER ANSTÆNDIGHEDEN OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE I SAMFUNDET BLEVET AF?

Kontanthjælpsloftet medfører, at danskere presses ud i udsathed og fattigdom.

Udlændinge ses nu ikke som medmennesker, men som potentielt kriminelle, snyltere eller terrorister.

Den økonomiske politik er præget af skattelettelser til de rigeste, mens velfærden halter i forhold til hjemmehjælp, sundhedsydelser, skole- og undervisning og børnepasning.

Uddannelsesloftet og de årlige 2 % besparelser medfører at unge bremses i at tage en uddannelse og kvaliteten i uddannelserne påvirkes i negativ retning.

Sundhedspolitikken går i retning af øget centralisering og en stram økonomisk styring, så der må fyres personale hvert efterår, fordi der ikke er afsat tilstrækkelige penge til for eksempel nye behandlingsmetoder og krav om at behandle flere patienter. Danmark er rigt nok til både at yde gratis behandling til syge og sikre den tilstrækkelige omsorg i disse behandlingsforløb ved udbygning af et nært sundhedsvæsen.

De seneste år har arbejdet i Folketinget i alt for høj grad været præget af hurtige lovændringer uden passende høringssvarfrist. Derpå laves nye justeringer som lappeløsninger. Altså Lov – på lov – på bekendtgørelse.

Blind tillid til IT systemer har medført, at pengene bogstavelig talt fosser ud af Statskassen.

Du kan under hvert punkt nedenfor læse, hvordan jeg mener, vi skal ændre politikken. Det vil jeg arbejde for, hvis du hjælper KD ind i Folketinget ved det kommende valg.KD-Fyn :: Regner Lodbrogsvej 21 :: DK-5200 Odense V :: Telefon: 22 12 42 24 :: E-mail: kim-slott@kd-fyn.dk